H O M E



Sabahudin Kovač rodjen je 01.07.1955. godine u Banjaluci, gdje je i živeo do 1992.godine.U rodnom gradu pohađao je likovnu školu koju su vodili Bekir Misirić i Josip Granić.Radi u više tehnika: ulje, akvarele, pastel...Izlagao je samostalno u Banjaluci 1985.godine, te na više skupnih izložbi.Od 1997.godine živi u Tešnju i Jelahu.
"Kovačev istinski jezik je slikarski jezik boja i valera, pa i kad crta olovkom, on teži slikarskim efektima pretapanja svjetlosti i sjene više nego konačnom definisanju oblika linijom.Glad za bojom očita je na crtežima i u korištenju i najmanje mogucnosti da se poigra bojom.Detalj odjeće ili jabuka buknu koloritom, ali osećaj za ravnotežu cjeline odmah uzvraća tamnom masom na drugom kraju crteža, smirujući napetost. Još vještije Kovač rješava sliku.Kontrasti toplo-hladno oživljavaju svaki detalj, tako da se boja ne javlja kao samostalna već prije kao reakcija na susjednu površinu, a njena boja na ranije nanesenu boju i sve tako do prvog poteza.Izmedju tog prvog i poslednjeg poteza,očita je borba za svaki ton."
Miralem Brkić


......................................................................................


U maloj sali tešanjskog „Centra za kulturu i obrazovanje“ izložbom našeg sugrađanina Sabahudina Kovača počela je općinska manifestija „Dani grada Tešnja“. Prije izložbe, manifestaciju je otvorio općinski načelnik Suad Huskić. Osim načelnika Huskića govorili su, književnik Amir Brka, akademik Abdulah Sidran i pjesnik Sead Korajlić. Ovogodišnja manifestacija trajat će do 29. decebmra a posljednji sadržaj Tešnjacima prezentirat će „Bosansko pozorište“ Tešanj, premijernu predstavu „Mušica“.